Aile Danışmanlığı

aile danışmanlığı

Toplumun en küçük birimini aile oluşturur. Bu birimin birlikteliğini ve huzuru için aile danışmanlığı önemli bir yere sahiptir. Birçok aile, danışmanlık yardımı almadan ilişkilerini sürdürür, bu ilişkiler uzun yılların ardından bölünmeye başlar. Ailenize karşı sevginizi ilk günkü gibi tutmak istiyorsanız bir aile danışmanına başvurmalısınız.

Aile yaşamı, uzun süreli birlikteliğin olduğu çok fonksiyonlu sorunların karşımıza çıkabildiği hayat tarzlarından biridir. Aile kurumunda sosyal hizmet kapsamında aile danışmanlığı sağlanıp, aile içi sorunlarının çözümünün girişiminde bulunulur. Aile danışmanlığı, her bireyin aile içi sorunun çözme becerisinin geliştirilmesi ve aile sorunlarının sağlıklı bir şekilde çözülmesi amaçlanır.

Aile Nedir?

Aile danışmanlığının önemini anlamak için Aile Nedir? konusunda da bir fikrimiz olması gerekiyor. Öncelikle aile nedir, bilmeliyiz.

Aile, ortak fiziksel bir ortamda yaşayıp, duygu paylaşımında bulunan, temel üzerinden bir araya gelen yapılardır. Bu bakımdan aile tarafından bir bilgi alabilmek için bireyden başlamak gerekiyor. Aile kavramı ulusların gelişmesine oldukça önemli bir yere sahip.

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile Danışmanlığı, aileyi oluşturan kişilerin problemlerini çözmeye çalışan psikoloji danışmanlık hizmetidir.

Aile danışmanlarının bireysel danışmandan farkı tek kişiye göre bir değerlendirme yapılmaz. Ailenin tümünde bir tedavi uygulanır.

Aile danışmanı, aile üyelerinden birinin yaşadığı sorunu bütün aileye yansıyacak şekilde düşünür. Sorunun çözümü için sadece o bireyi değil, bütün aileyi düşünerek ve bütün aile ile iletişime geçerek çözüm oluşturmayı amaçları.

Aile Danışmanı Neyi Amaçlar?

Aile danışmanlarının sağlıklı bir iletişim için aileye öğrettiği bazı beceriler ve aile danışmanlarının ilgilendikleri konular;

 • Aile bireylerinin tümünün düşüncelerini rahatlıkla paylaşabileceği bir ortam oluşturur.
 • Aile için iletişim sorunlarını çözer
 • Çatışmaları ortadan kaldırır
 • Aile ilişkilerindeki temel ihtiyaçları düzeltmeye sağlar
 • Aldatma sorunlarını
 • Ebeveynlik
 • Aile içi şiddet ve bazı sorunlar
 • İş ve ekonomik sorunlar

Aile Danışmanlığı Ne Yapar?

Aile danışmanları, aile bireylerinden birinin yaşadığı sorunları bütün aileyi inceleyerek ele alır. Aile danışmanları bu konuda yasal olarak yeterliliği olan kişilerdir. Gerekli kurum ve kuruluşlardan danışmanlık sertifikası alan kişidir.

Bu kapsamda aile danışmanları birey olarak değil, bütün aileye danışmanlık yapar. Sorunlarını çözme konusunda farkındalık sağlayarak, sorunlarını çözmeleri konusunda yeterli becerileri öğretir.

Aileyi bir araya getirip ailenin yaşadığı sorunları objektif olarak izleyip sorunun çözümünü bütün aileye öğretir. Genel olarak bir ailenin sorumlulukları şu şekildedir;

Aile Danışmanının Görev ve Sorumlulukları

 • • Çeşitli teknikler yardımıyla (test, gözlem) ailenin yapısını ve özelliklerini anlamaya çalışır. Ailenin öyküsünü dinleyip, aile hakkında bilgi toplar.
 • • Aile danışmanı, yaşanan sorunun aile bireyleri tarafından tanımlanmasını sağlar. Bu soruna karşı aile üyelerinin ne hissettiğini anlar ve çözümünü sağlar.
 • • Sorunun örüntüsünü analiz eder. Bunu da sorunun ilk ne zaman ortaya çıktığı ve ne sıklıkla yaşandığı gibi konulara odaklanarak belirlemeyi hedefler.
 • • Aile sistemindeki rol ve sorumlulukları inceler. Örneğin babanın ailedeki rolünün ne olduğunu ve aile için ne gibi sorumluluklar üstlendiğini anlamaya çalışır. Eğer aile bireylerinin aile içindeki rollerinde ve aldıkları sorumluluklarda dengesizlik ya da çatışma yaşanıyorsa, aile danışmanı bunu sağlıklı bir şekilde düzenlemeye çalışır. Çünkü aileyi danışmanlık alma sürecine götüren sebeplerden birinin sorumlulukların adil bir şekilde dağılmaması olarak karşımıza çıkması mümkün.
aile danışmanlığı
 • • Ailenin iletişim biçimine odaklanır. Aile bireylerinin birbirleriyle işlevsel bir şekilde iletişim kurabilmeleri için onları teşvik eder. İletişim becerileri öğretir ve çeşitli çalışmalar düzenler.
 • • Her bir aile bireyine kendini özgürce ifade edebileceği, duygu ve düşüncelerini paylaşabileceği bir ortam yaratır.
 • – Aile yaşam döngüsü evrelerinde (evlilik, çocuk sahibi olma, çocuğun ergenlik dönemi, çocukların evden ayrılması, yetişkinlik, yaşlılık ve emeklilik) yaşanan adaptasyon sorunlarıyla ilgilenmektedir.
 • • Evlenme aşamasında olup aile kurmayı isteyen çiftlere danışmanlık hizmeti verir.
 • • Boşanma öncesi dönemde olan ailelere bu süreci yönetebilmeleri için rehberlik eder.
 • • Boşanma sonrası bireylere ve çocuklarına bu sürece olumsuz bir şekilde etkilenmeden adapte olabilmeleri için uyum programları oluşturur.
 • • Aile içi şiddete müdahale etmek ve tekrar yaşanmasının önüne geçmek için çalışmalar yapar.
 • • Eşler arasında yaşanan sorunların çocukları olumsuz etkilemesinin önüne geçmeye çalışır.
 • • Ailenin yaşadığı ölüm, kronik hastalık, iflas gibi kriz dönemlerinde aile bireylerinin başa çıkma stratejilerini güçlendirir.
 • • Görüşmeler sırasında çoğunlukla not tutar. Aldığı notların gizlilik ve güvenliğinden emin olur. Daha sonra bu notların yardımıyla danışmanlıktaki etkileşim sürecini rapor haline getirir.
 • • Mesleki yeterliliklerini aşan bir durum olduğunda aile bireylerini gerekli ruh sağlığı uzmanlarına ya da adli kuruluşlara yönlendirir.
 • • Mahkeme süreçlerinde dava kararlarının şekillenmesine destek olmak amacıyla aileye danışmanlık hizmeti verebilmektedir.

Leave A Comment